Hội thảo quốc tế “Tư duy lại nhân lực và nhân tài”

By admin on September 29, 2011

  • SumoMe

(VOH) – Tại hội thảo quốc tế về phát triển nhân lực chủ đề “Tư duy lại nhân lực và nhân tài” do Trường Doanh nhân PACE tổ chức ngày 29/9, hơn 500 nhà lãnh đạo, doanh nhân, học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học trong nước và nước ngoài đã có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với Giáo sư Dave Ulrich-người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực phát triển nhân lực và nhân tài của thế giới.

Trong phần trình bày của mình, Giáo sư Dave Ulrich đã phác họa những thực tiễn cạnh tranh mới đang diễn ra trên khắp toàn cầu.

Giáo sư Dave Ulrich (ảnh:  VNNet)

Theo giáo sư, Việt Nam với vị trí là một trong số 11 quốc gia mới nổi như Brazil, Nga, Ấn Độ… Giáo sư cho rằng trong bối cảnh này, có thể thấy rằng vấn đề nhân lực và nhân tài chính là một nguồn tài nguyên quan trọng góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho quốc gia và doanh nghiệp bên cạnh các lợi thế khác vẫn thường được nhắc đến như chiến lược, tài chính, công nghệ… Giáo sư đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của nhà lãnh đạo trong chiến lược đánh thức nguồn tài nguyên nhân lực và nhân tài. Theo Giáo sư tổ chức cần nhiều năng lực lãnh đạo hơn là vị trí lãnh đạo.

Phan Khanh

(voh.com.vn)

  • http://www.facebook.com/people/Út-V-Lê/1304799555 Út V. Lê

    Sẽ mãi mãi vẫn là hội thảo nếu chính cung cách quản lí và chính sách tiền lương vẫn … “ổn định”.