Trình độ thạc sỹ mới được giảng dạy đại học

By admin on November 3, 2011

  • SumoMe

OVSED: Theo quy định thì “trình độ chuẩn của giáo viên giảng dạy trình độ đại học phải có trình độ thạc sỹ trở lên.” Vậy ở Việt Nam đang có bao nhiêu GV dưới chuẩn? Chuẩn này đặt ra có là một trở ngại không, trong khi đang diễn ra tình trạng “Lương thấp, SV giỏi không mặn mà làm giảng viên

***

(VTC News) – Đó là một trong số các nội dung mà Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đề nghị quy định trong Luật giáo dục ĐH để nâng cao chất lượng đại học.

Ngày 2/11, các đại biểu Quốc hội họp tại hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Gíao dục đại học. Thẩm tra luật Giáo dục đại học, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đề nghị quy định việc tham gia kiểm định chất lượng đào tạo là bắt buộc đối với cơ sở giáo dục đại học.

 

Trinh do thac sy moi duoc giang day dai hoc
Sắp tới trình độ thạc sỹ mới được giảng dạy đại học (Ảnh minh họa)

 

Các hình thức kiểm định chất lượng bắt buộc, kiểm định chất lượng tự nguyện áp dụng theo hướng việc kiểm định chất lượng đào tạo phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước thì do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học chỉ định. Ngoài ra việc kiểm định nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo thì cơ sở giáo dục đại học tự lựa chọn về thời điểm và tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo. Ủy ban cũng đề nghị ban hành một bộ chuẩn quốc gia về chất lượng giáo dục đại học và yêu cầu về chất lượng tối thiểu đối với các chương trình đào tạo đại trà; quy định trình độ chuẩn của giáo viên giảng dạy trình độ đại học phải có trình độ thạc sỹ trở lên; trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư trên cơ sở kết quả công nhận đủ tiêu chuẩn của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Về vấn đề tuyển sinh đại học, Ủy ban thẩm tra cũng nhất trí với Dự thảo luật là các cơ sở GDĐH được tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyết định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở các tiêu chí, điều kiện do Bộ GD&ĐT quy định; tự chủ, tự chịu trách nhiệm lựa chọn phương thức, thời gian tổ chức tuyển sinh….

 

(vtc.vn)