Archive for January 19th, 2012

GS Ngô Bảo Châu học cách sử dụng người tài

(VTC News)- Ngày 16/1, các nhà toán học hàng đầu thế giới đã trao đổi với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán những kinh nghiệm trong hoạt động của Viện Toán các nước. Mặc dù mới chỉ về nước chưa quá 2 ngày và sức khoẻ không được tốt nhưng GS Ngô Bảo Châu […]

GS Ngô Bảo Châu và điều đặc biệt nhất của Viện Toán

(VTC News)- GS Ngô Bảo Châu chia sẻ: “Viện nghiên cứu về toán sẽ hoạt động khác so với những Viện nghiên cứu đang có ở Việt Nam. Viện sẽ không có hoặc có rất ít cán bộ nghiên cứu cơ hữu”. » GS Ngô Bảo Châu học cách sử dụng người tài » GS […]