Năm 2011, Hà Nội được cấp nhiều bằng sáng chế nhất

By admin on February 18, 2012

  • SumoMe
Theo báo cáo thống kê của cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) năm 2011, có trên 24 nghìn đơn sở hữu công nghiệp (SHCN) của 63 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, đơn đăng ký Nhãn hiệu chiếm ưu thế với hơn 22 nghìn đơn, còn sáng chế chỉ có 300 đơn và giải pháp hữu ích chưa đầy 200 đơn.
TP.HCM đứng đầu cả nước với trên 9.300 đơn, tiếp đó là Hà Nội với gần 8 nghìn đơn. Các tỉnh như Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên có số lượng đơn đăng ký ít nhất chỉ từ 4 đến 8 đơn. 

Người dân đăng ký bảo hộ quyền SHCN tại Cục Sở hữu trí tuệ
Số văn bằng SHCN được cấp năm 2011 là trên 16 nghìn văn bằng nhưng chỉ có 40 văn bằng sáng chế và 46 văn bằng giải pháp hũu ích. TPHCM cũng là tỉnh có số lượng văn bằng SHCN được cấp nhiều nhất (trên 6600 văn bằng) nhưng số văn bằng sáng chế được cấp nhiều nhất lại thuộc Hà Nội (21 sáng chế). KonTum là tỉnh có số văn bằng SHCN được cấp ít nhất, chỉ có 1 văn bằng nhãn hiệu được cấp ra. 

Ông Hoàng Văn Tân, phó cục trưởng Cục SHTT cho biết số lượng văn bằng bảo hộ quyền Sở hữu Công nghiệp năm 2011 tăng trên 24% so với năm 2010. Điều đó, chứng tỏ người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp và các địa phương đã quan tâm hơn đến tài sản trí tuệ của mình, loại tài sản vô hình nhưng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và của địa phương.

Minh Cường

(C) baodatviet.vn