Archive for July, 2012

Marie Curie Actions – Research Fellowship Programme

“Marie Curie Fellowships are European research grants available to researchers regardless of their nationality and field of research. In addition to generous fellowships, researchers have the possibility to gain experience abroad and in the private sector, and to complete their training with competences or disciplines useful for their careers. In this website you will learn […]

Phim tài liệu về GS Đào Duy Anh

“Trò chuyện cuối tuần” với GS Hà Tôn Vinh

Có bao nhiêu nhà khoa học VN có công bố quốc tế?

  Blog GS Nguyễn Văn Tuấn – Liên quan đến tình hình hoạt động khoa học, một trong những bài báo gây ảnh hưởng gần đây có lẽ là bài “Hơn 9.000 giáo sư sao không có bằng sáng chế?” của Ts Lê Văn Út và Thái Lâm Toàn. Bài báo bàn về số lượng […]

Chương trình khung về KHCN của EU – FP7 năm 2013

Chương trình KH và CN khung lần thứ 7 của EU  , giai đoạn 2007 – 2013 (FP7), là một chương trình KH&CN lớn nhất của châu Âu từ trước đến nay với tổng kinh phí đầu tư gần 54 tỷ euro, trong đó khoảng 32 tỷ euro dành cho các dự án nghiên cứu […]

Next