Archive for September, 2012

“Giáo dục Việt Nam bệnh đã quá nặng, cần được giải phẫu”

PHỎNG VẤN GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG: “Giáo dục Việt Nam bệnh đã quá nặng, cần được giải phẫu” Phóng viên Hương Giang (Giáo Dục) (Lý do phỏng vấn: Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang được giao chủ trì, phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương xây dựng Đề án: “Đổi mới căn bản, toàn diện […]

Nhà nước “vờ” trả lương, giáo sư, tiến sĩ “vờ” làm việc

(Kienthuc.net.vn) – TS Hồ Bất Khuất nhận định: “Lương người dắt chó cao hơn lương giáo sư, tiến sĩ vì họ làm công việc thực sự”. TS. Hồ Bất Khuất cho biết: “Nói thì hơi thô tục nhưng người ta nói lương tiến sĩ không bằng lương người dắt chó là đúng đấy. Ví dụ […]

Higher Engineering Education Alliance Program (HEEAP)

HEEAP: http://heeap.org/ Faculty Application: http://heeap.org/programs/university-programs ***** NEWS HIGHLIGHTS: HEEAP expansion consists of six components (1) Leadership development (2) Faculty development (3) Curriculum, lab and infrastructure; (4) Distance education (5) Diversity and instructional expert development; and (6) English, and will begin the implementation from 2013 to 2017 with the Accreditation Board for Engineering Technology (ABET) criteria. Today’s event […]

Bổ nhiệm giáo sư và cơ hội cải cách

Blog GS Nguyễn Văn Tuấn – Thủ tướng Chính phủ vừa ra thông tư sửa đổi qui chế bổ nhiệm giáo sư đại học. Một trong những thay đổi đáng chú ý là hiệu trưởng đại học có quyền bổ nhiệm giáo sư theo nhu cầu. Thay đổi này nói chung phù hợp với cách bổ […]

Kỹ năng làm việc toàn cầu theo chuẩn của Intel

– Từ kinh nghiệm đào tạo và tuyển dụng lao động ở Việt Nam – ông Rick Howarth – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam đưa ra những điều kiện cần cho một lao động đủ kỹ năng làm việc toàn cầu. Mời trực tuyến:Nhân lực Việt sẵn sàng cho tương […]

Next