Archive for October, 2012

Thông báo tuyển sinh đi học tại Canada năm 2013

Tải về 1 tệp kèm theo   Căn cứ thông báo của Đại sứ quán Ca-na-đa về Chương trình học bổng Ca-na-đa dành cho khối Pháp ngữ (PCBF) năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-na-đa như sau: 1. Số lượng học bổng và chế độ học […]

VIED tuyển dụng chuyên viên

Tải về 2 tệp kèm theo     Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED), Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tuyển dụng một số vị trí công việc gồm: Chuyên viên Văn phòng; Chuyên viên Phòng Tài chính; Chuyên viên Phòng Dự án; Chuyên viên Phòng Lưu học sinh, cụ thể như sau: […]

Giáo sư, Phó Giáo sư phải thành thạo một loại ngoại ngữ

Giáo Dục – Thông tư số 30 do Bộ GD – ĐT ban hành đã gây hiểu nhầm về việc bỏ quy định phải thạo một ngoại ngữ đối với các ứng cử viên chức danh giáo sư, phó giáo sư. Tuy nhiên, sau đó, Bộ GD-ĐT đã giải thích: Ứng viên xét đạt tiêu […]