Archive for December, 2012

Người trí thức luôn khao khát cống hiến cho đất nước

Là niềm tự hào của cộng đồng người Việt ở Ba Lan, GS Nguyễn Ngọc Thành – người Việt đầu tiên ở Ba Lan được phong hàm giáo sư cấp Nhà nước của Ba Lan năm 2009 khi tuổi đời còn khá trẻ, và cũng là người đầu tiên được phía Việt Nam đặc cách […]

Postdoc Position – Nanophotonics (ENS Cachan)

Learn more: Postdoc-announcement-NanoPhot-V2.pdf (60K) ***** VSE Contact: Dr. Lai Ngoc Diep (Lại Ngọc Điệp), Assistant Professor at ENS Cachan Email: nlai@lpqm.ens-cachan.fr  or  laingocdiep@yahoo.fr

AREas scholarships (in partnership with Vietnam)

VSE Contacts: Ho Chi Minh City University of Technology (Vietnam) Contact Person: Dr. Nguyen Danh Thao e-mail: ndthao@hcmut.edu.vn Web site Hanoi University of Science and Technology (Vietnam) Contact Person: Thai Linh Thu e-mail: tlthu@mail.hut.edu.vn Web site Learn more: http://www.areas.polito.it/partnership   Scholarships AREAS provides scholarships for students, researchers and staff from the Third Countries targeted by the […]

Fellowships for UNESCO-IHE programmes

VSE CONTACTS:   Climate change and urbanization Postdoc: Ms. Huynh Thi Lan Huong Local / regional institute: Viet Nam Institute of Meteorology, Hydrology and Environment Huynh Thi Lan Huong from the Viet Nam Institute of Meteorology, Hydrology and Environment (IMHEN) as a senior researcher and Acting Director of the Climate Change Research Division. Her main […]

Viện phó Toán học sẽ là giáo sư trẻ nhất năm 2012

Được các viện nghiên cứu lớn ở Italia, Đức, Mỹ… mời làm việc với chế độ đãi ngộ và lương bổng cao nhưng TSKH Phùng Hồ Hải vẫn về nước làm việc và được bổ nhiệm làm Viện phó Viện Toán học. TSKH Phùng Hồ Hải. Ảnh: Viện Toán. Hội đồng Chức danh giáo sư nhà […]

Next