Archive for April, 2013

Book reviews – Sensation & Perception – J.M. Wolfe et al.

Reviews: David Burr, James T. Enns, The Quarterly Review of Biology, Shenker Joel, De Valois, Karen K., Kreiner, David S., Hartwick, Andrew T. E., Rabin, Jeff C. Book title: Sensation & Perception Domain: Cognitive Psychology, Neuroscience Edition/Year: 3rd (2012) Publisher: Sinauer Author: Jeremy M. Wolfe, Keith R. Kluender, Dennis M. Levi, Linda M. Bartoshuk, Rachel S. Herz, Roberta L. Klatzky, Susan J. […]

Tài trợ NCKH giữa Việt Nam và Flanders từ 2013

1. Giới thiệu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Quỹ khoa học Flanders (FWO) đã ký kết một thỏa thuận khung về triển khai chương trình đồng tài trợ cho các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và […]