Archive for July, 2013

AUF – Bổ túc kĩ năng NCKH cho DHS thạc sĩ & tiến sĩ

Lần II – tháng 08/2013 Đối tượng Chương trình này hướng đến hai nhóm đối tượng chính: du học sinh thạc sĩ hoặc tiến sĩ thuộc diện học bổng của AUF hoặc các tổ chức hợp tác Pháp ngữ khác; cựu sinh viên các trường thành viên AUF đi du học thạc sĩ hoặc tiến […]

GMSTEC Intercultural Leadership Programme

Interested students should contact ip-team@vuw.ac.nz for more information on where to submit GMSTEC Intercultural Leadership Programme Applications at their home university. Application deadline is Monday, 2 September 2013.                 (Source: http://www.gmstec.org/topic3.php?id=23)      

Trường hè khoa học 2013

  —–Original Message—– From: Giap Van Duong To: activity@iop.vast.ac.vn Date: Tue, 23 Jul 2013 23:12:51 +0700 Subject: Trường hè khoa học 2013 Kính gửi các anh chị trong diễn đàn, Ngày 5-6/8/2013, chúng tôi (nhóm các nhà khoa học trẻ đang làm việc ở nhiều nơi khác nhau) sẽ tổ chức một trường hè/workshop nhỏ với […]

Int’l Sum. School – Risk Management

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL RISK MANAGEMENT IN FINANCE AND INSURANCE Hanoi, 29th Jul to 2nd Aug 2013 FIRST ANNOUNCEMENT Vietnamese – French Cooperation Program (ARCUS) and National Economics University (NEU) are very pleased to annouce the first Summer School on Risk Management in Finance and Insurance (SSRMFI2013), to be held at the National Economics University from […]

Project coordinator – Enteric infections group (Vietnam)

Position Project coordinator – Enteric infections group Hours of work Full time Location Oxford University Clinical Research Unit, Ho Chi Minh City, Vietnam Responsible to Dr Stephen Baker Tenure Contract for one year with possibility of extension, on completion of a 2-month probation period. Background Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) is based at, and […]

Next