Kêu gọi dịch bình duyệt sách cho “Tủ sách chuyên gia”

By admin on August 1, 2013

  • SumoMe
THÔNG BÁO
Trong khuôn khổ hợp tác xây dựng “Tủ sách chuyên gia” cho cộng đồng khoa học Việt Nam, chúng tôi đang cần dịch các bình duyệt (review) của chuyên gia về các quyển sách mà chúng tôi đã chọn lọc.
Một số mẫu reviews tham khảo (mục “Reviews”):
Bản quyền dịch thuật sẽ thuộc về dịch giả. Các reviews dịch xong sẽ được đăng tải dưới dạng mở (open access) tại: http://expertbook.edu.vn/
Kinh phí hỗ trợ cho dịch giả: 1 USD / 1 review
Yêu cầu về dịch giả:
  • Trình độ từ Master trở lên, ưu tiên Nghiên cứu sinh
  • Giỏi tiếng Anh và tiếng Việt
Đăng ký: xin gửi thư trình bày nguyện vọng tham gia và kèm theo CV về scg@academic.vietsciexdir.net
—–

Thông tin thêm về dự án hợp tác xây dựng “Tủ sách chuyên gia”: