Archive for January, 2014

GS Vũ Hà Văn: Làm toán để hạnh phúc

Là chuyên gia hàng đầu thế giới về toán rời rạc nhưng GS Vũ Hà Văn không phải là một người khô khan, thích tự giam hãm mình trong một ngôi nhà toàn con số. Anh dí dỏm, mơ mộng và biết thưởng thức cuộc sống ngay cả khi làm toán. Con trai nhà thơ […]

2 Ph.D. positions in Chem./Chem. Physics (France-Vietnam)

Contact: Assistant Professor Ha Thi Minh Huong (Hà Thị Minh Hường) Deadline: 31 january 2014 *** 1. New fluorescent sensors for arsenic detection in drinking water : synthesis, photophysical properties and applications PDF download: EEOCachanENSCachan2.pdf 2. Solar fuel: caracterisation of charge transfer mechanism in molecular photocatalysts, towards energy production by artificial photosynthesis PDF download: EnOrsayUPsudAukauloo.pdf  

Ph.D. position in Bioinformatics (France-Vietnam)

PDF download: STICParisIRD.pdf Deadline: January 31, 2014 OVSED Team: “The Vietnamese candidate is expected for this position. The successful candidate will work in France with Prof. Jean-Daniel Zucker, Assistant Prof. Nataliya Sokolovska in collaboration with Prof. Karine Clement. A Vietnamese postdoc fellow is being involved in the team’s projects: Tuong Nguyen (Nguyễn Hoài Tưởng).”