Archive for August, 2014

Thạc sĩ Toán Ứng Dụng Pháp-Việt

Khoa Toán-Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM là đối tác của chương trình Thạc sĩ Toán Ứng dụng Pháp-Việt. Đây là chương trình hợp tác với Đại học Orleans và nhiều trường đại học khác của Pháp. Học viên học tại Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM với giáo sư đến từ nhiều trường […]

UN Foundation Climate Change Journalism Fellowship

As fluctuating temperatures and destructive natural disasters increasingly create global crises, it is clear that “climate change” is no longer just a phenomenon discussed by scientists. The topic of extreme weather is at the forefront of local and international news coverage. Photo courtesy of NASA   The Climate Change Journalism Virtual Fellowship, a joint program […]

The Netherlands Fellowship Program 2014

MDF is pleased to bring you the Netherlands Fellowship Programme (NFP) awarded by the Netherlands organisation for international co-operation in higher education (NUFFIC). This programme enables carefully selected professionals to join assigned MDF courses at our Head Office free of charge. Management of Development Projects and Programmes (4 weeks) Project Cycle Management Course (4 weeks) Organisational Capacity Development (2 […]

Học bổng Fulbright 2015

Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ – Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2015 Hà Nội, 1/8/2014 – Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm kiếm ứng viên Việt Nam xuất sắc cho chương trình học bổng Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ […]

“Nhóm Lửa” Group

Nhóm Lửa group là nơi kết nối để chia sẻ kinh nghiệm giữa anh chị em từ những lĩnh vực khác nhau để tạo ra nguồn tài liệu có ích và mang tính chỉ dẫn phục vụ cho cộng đồng. Nhóm hướng tới  kết hợp các cộng đồng tích cực để tạo ra tác động lớn hơn đến cộng đồng chung. Những hoạt động […]

Next