“Nhóm Lửa” Group

By admin on August 6, 2014

  • SumoMe

Nhóm Lửa group là nơi kết nối để chia sẻ kinh nghiệm giữa anh chị em từ những lĩnh vực khác nhau để tạo ra nguồn tài liệu có ích và mang tính chỉ dẫn phục vụ cho cộng đồng. Nhóm hướng tới  kết hợp các cộng đồng tích cực để tạo ra tác động lớn hơn đến cộng đồng chung.

Những hoạt động đang diễn ra:

1. Talkshow program chia sẻ kinh nghiệm về các chủ đề quan tâm qua online conference. Tổ chức định kỳ 2 tuần 1 lần vào 9 giờ sáng Chủ Nhật thứ 2 và thứ 4 giờ Việt Nam.

2. Sửa essay cho các bạn nộp hồ sơ du học.

3. Interview program: phỏng vấn về câu chuyện thành công hay những vấn đề quan tâm để tạo ra bài viết chia sẻ chi tiết cho cộng đồng. Người phỏng vấn là tình nguyện viên có kiến thức nhất định và phù hợp về quan tâm của vấn đề phỏng vấn. Người được phỏng vấn là các anh chị em đi trước.

Nếu các bạn có kinh nghiệm muốn tham gia xây dựng chương trình, hãy đăng ký làm mentor, guest speaker hay advisor để cùng nhau “chung tay nhóm lửa”.

Các bạn cũng có thể tham gia làm tình nguyện viên của Nhóm Lửa. Hãy vào website của Nhóm Lửa để xem những cơ hội cụ thể hay email cho chungtaynhomlua@gmail.com để hỏi thăm.

Cảm ơn các bạn,

Nhóm Lửa coordinators