Thạc sĩ Toán Ứng Dụng Pháp-Việt

By admin on August 7, 2014

  • SumoMe

Khoa Toán-Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM là đối tác của chương trình Thạc sĩ Toán Ứng dụng Pháp-Việt. Đây là chương trình hợp tác với Đại học Orleans và nhiều trường đại học khác của Pháp. Học viên học tại Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM với giáo sư đến từ nhiều trường đại học của Pháp, sau đó đa số học viên sẽ sang Pháp thực tập và viết luận văn trong 3 tháng. Bằng thạc sĩ do Đại học Pháp cấp. Ngôn ngữ học tập là tiếng Anh. Xem thêm chi tiết trên trang web của Giáo sư Dương Minh Đức.

Học kì hè

Khoa thường tổ chức các lớp học với giáo sư thỉnh giảng vào học kì hè, khoảng từ giữa tháng 7 tới tháng 8. Đây là thời gian các giáo sư nước ngoài tới thăm viếng, dạy những khóa học ngắn với nội dung mới.

Một số môn học trong những năm gần đây:

Kể từ hè năm 2008, có một cuộc hội thảo Gặp Gỡ Mùa Hè.

Lớp học với giảng viên thỉnh giảng

Khoa thường xuyên mời các nhà khoa học, giảng viên từ các nơi khác tới giảng dạy một số môn học, góp phần đưa những nội dung cập nhật vào chương trình.

Một số lớp học với giảng viên thỉnh giảng gần đây:

  • Đại số giao hoán và hình học đại số, GS Ngô Việt Trung, 2013
  • Topics on optimal control and PDEs, TS Nguyễn Tiến Khải, 2012
  • Phương trình Monge-Ampere và các ứng dụng, TS Lê Quang Nẫm, 2011
  • Thống kê trong sinh học, GS Rick Nordheim (học giả VEF), 2010
  • Phân tích tài chính, Michael Kokalari, 2009

Học bổng

Nhờ các quan hệ với các đồng nghiệp nước ngoài của Khoa mà hàng năm nhiều sinh viên tốt nghiệp đã nhận được học bổng để học cao hơn ở bậc sau đại học ở nhiều trung tâm khoa học nước ngoài.

 

Nguồn: HCMUS