Archive for the 'Buddhism' Category

GS Ngô Bảo Châu đối thoại với người trụ trì chùa Giác Ngộ

“Một bên ta không thể buông xuôi trách nhiệm với xã hội, với những người thân thiết, với bản thân mình, một bên ta vẫn hiểu rằng cái quan trọng ngày hôm nay, ngày mai có thể sẽ không còn quan trọng nữa”. GS Ngô Bảo Châu triết lý về cuộc sống. Là nhà toán […]