Archive for the 'Diploma' Category

TS Lê Văn Út, “Licentiate” và đồng nghiệp

Tiếp theo loạt bài đã giới thiệu của TS Lê Văn Út về bằng “Licentiate”, chúng tôi tiếp tục đăng lại dưới đây một số chi tiết mới về đề tài này:   Tiếp về bằng Licentiate: Thư trả lời từ ĐH Uppsala và thông tin khác từ Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch 1/ Thư […]