Archive for the 'Expert’s Books' Category

Kêu gọi dịch bình duyệt sách cho “Tủ sách chuyên gia”

THÔNG BÁO Trong khuôn khổ hợp tác xây dựng “Tủ sách chuyên gia” cho cộng đồng khoa học Việt Nam, chúng tôi đang cần dịch các bình duyệt (review) của chuyên gia về các quyển sách mà chúng tôi đã chọn lọc. Một số mẫu reviews tham khảo (mục “Reviews”): Sensation & Perception – J.M. […]

Kêu gọi tham gia dự án “Tủ sách Chuyên gia”

Các anh chị và các bạn quý mến, Nhóm “Tủ sách Chuyên gia” chúng tôi đã có được thỏa thuận sơ bộ về việc dịch và xuất bản các sách Khoa học – Kỹ thuật chuyên khảo cho năm tới. Hiện đề án đang đi vào giai đoạn bảo vệ và hy vọng sẽ được […]