Archive for the '“Giải mã ẩn số”' Category

“Giải mã ẩn số”: Cha đẻ của ATM là ai?

NguoiDuongThoi.vn – Chắc bạn cũng thấy rằng ATM (Automated Teller Machine – máy giao dịch tự động) đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam? Vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào có ATM, người dùng có thể thực hiện các giao dịch mà […]