Archive for the 'Group' Category

“Nhóm Lửa” Group

Nhóm Lửa group là nơi kết nối để chia sẻ kinh nghiệm giữa anh chị em từ những lĩnh vực khác nhau để tạo ra nguồn tài liệu có ích và mang tính chỉ dẫn phục vụ cho cộng đồng. Nhóm hướng tới  kết hợp các cộng đồng tích cực để tạo ra tác động lớn hơn đến cộng đồng chung. Những hoạt động […]

VED 2014 – VN Higher Education Reforms

“Đối thoại Giáo dục” (VeDIAL), an initiative led by Vietnamese elites all over the world for Vietnam Higher Education reforms. VeDIAL Group at Government Office (C) Vietnamnet Check out these links for futherdetail: http://vedial.org/ http://hocthenao.vn/category/giao-duc-dai-hoc/ved-2014/