Archive for the 'News' Category

Thạc sĩ Toán Ứng Dụng Pháp-Việt

Khoa Toán-Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM là đối tác của chương trình Thạc sĩ Toán Ứng dụng Pháp-Việt. Đây là chương trình hợp tác với Đại học Orleans và nhiều trường đại học khác của Pháp. Học viên học tại Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM với giáo sư đến từ nhiều trường [...]

UN Foundation Climate Change Journalism Fellowship

As fluctuating temperatures and destructive natural disasters increasingly create global crises, it is clear that “climate change” is no longer just a phenomenon discussed by scientists. The topic of extreme weather is at the forefront of local and international news coverage. Photo courtesy of NASA   The Climate Change Journalism Virtual Fellowship, a joint program [...]

The Netherlands Fellowship Program 2014

MDF is pleased to bring you the Netherlands Fellowship Programme (NFP) awarded by the Netherlands organisation for international co-operation in higher education (NUFFIC). This programme enables carefully selected professionals to join assigned MDF courses at our Head Office free of charge. Management of Development Projects and Programmes (4 weeks) Project Cycle Management Course (4 weeks) Organisational Capacity Development (2 [...]

Orchid Scholarship 2014-2015

Orchid Scholarship is calling for all high school students in Vietnam to apply for this year scholarship. Please  visit ourApplication Page to get instructions on the application process. Please note that this year application is open to all high school students, NOT limited to only our partner schools. Deadline for this year application is 8th of [...]

Học bổng Khóa học mùa hè VEPR

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) trân trọng thông báo tuyển sinh cho Khóa học mùa hè 2014 về “Những nền tảng của kinh tế thị trường”. Đây là năm thứ ba khóa học được tổ chức cho các nhà báo trẻ, đồng thời là khoá học hè duy nhất tại [...]

Next