Archive for the 'Vietnam-Korea' Category

Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc

Ảnh: TS Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc phát biểu khai mạc Diễn đàn “Vai trò và triển vọng của các khu khoa học trong việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia” là chủ đề của “Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Việt Nam […]