Archive for the 'Event' Category

JFRD 2014 for young French-speaking researchers

Press release – PARIS, November 12, 2014 – The Association of Vietnamese Scientists and Experts (AVSE) and partners (Agence Universitaire de la Francophonie – AUF, ABG-Intelli’agence, VCL France Business Club) invite French-speaking researchers to JFRD 2014 that will be held on December 6th, 2014 at CES/MSE of University of Paris 1. The program of JFRD 2014 includes: 1 poster/demo session […]

Invitation Seminar “To succeed in France” (France)

Broadcast live streaming video on Ustream VSE Contacts: Prof. Vu Ngoc Can, University of Technology of Compiègne (info.mcfv@gmail.com) —– Mr. Dinh Hung, CEO Tangka Vogages (info@tangka.com) ***** (C) IPAG Bussiness School ***** The association MCFV (Mouvement des Français d’origine Vietnamienne) organizes a seminar on the theme “To succeed in France” on September 20, 2014 at IPAG Bussiness […]

Hội thảo Quốc tế GEOTEC HANOI 2011

Hội thảo cũng tạo ra một diễn đàn trao đổi kiến thức chuyên môn giữa các nhà khoa học và xây dựng Việt Nam với các bạn đồng nghiệp giàu kinh nghiệm trên thế giới. Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng & công trình ngầm FECON, […]

Giới thiệu về “Ngày Việt Nam 2011″ (Day Vietnam 2011) tại Nhật Bản

LTG: Dưới đây là tổng hợp một số bài viết về “Ngày Việt Nam 2011″ hay “Đây Việt Nam 2011″ (Day Vietnam 2011) do các sinh viên ở Viện nghiên cứu Quốc gia về chính sách (GRIPS) và cộng đồng sinh viên Việt Nam tại TIEC (Tokyo International Exchange Center) phối hợp cùng  Hội thanh niên […]