Archive for the 'Genious' Category

Những thần đồng của thế giới

3 tuổi kiếm được 1000 euro/1 bài hát, 2 tuổi mở được phòng tranh của riêng mình, 15 tuổi lấy bằng tiến sĩ vật lý… ai có thể làm được hơn họ? 1. Kim Ung Yong – 4 tuổi vào đại học, 15 tuổi lấy bằng tiến sĩ Kim Ung Yong sinh ngày 7/3/1963, được coi là […]