Archive for the 'Green Energy' Category

Điện gió – những lời giải cụ thể

TTCT – Những chỉ dấu cụ thể về sự ủng hộ của Chính phủ đối với việc phát triển các dạng năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, đã được thể hiện qua hàng loạt văn bản quan trọng liên tiếp được ban hành gần đây. Nhưng hiện thực hóa một hướng đi […]