Archive for the 'Plagiarism' Category

Tố tiến sĩ đạo sách làm luận án

(NLĐO)- “Đơn lần thứ nhất tôi đã gửi ngày 27-11-2011 nhưng đến nay Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam không phản hồi để tôi được rõ” – ông Phước viết trong đơn tố cáo lần 2. Ngày 6-1, ông Lê Minh Phước, giáo viên khoa Thể dục Nhạc Hoạ Trường ĐH Đồng Nai, […]

Đại học Quảng Bình: Một tiến sĩ đạo luận văn và số phận một công trình khoa học

Công trình “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc vùng Phong Nha – Kẻ Bàng” của TS Nguyễn Thế Hoàn, trường Đại học Quảng Bình đã hoàn thành và được nghiệm thu vào cuối năm 2007.   Một thành viên Hội đồng nghiệm thu phát hiện TS […]

“Tài năng và đắc dụng” đạo văn: “ĐHQG phải có trách nhiệm xử lý”

(GDVN) – Ngày 6/6, GS-TSKH Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhà nước khẳng định với Báo Giáo dục Việt Nam: “Cơ quan quản lý trực tiếp là ĐHQG phải có trách nhiệm xem xét, xử lý sự việc trên”. Liên quan đến cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” […]