Archive for the 'Politics' Category

Tiến sĩ chính trị lại không được công nhận trình độ lý luận chính trị

Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, hiện nay những người học ở hệ thống trường chính trị, khi tốt nghiệp đều được công nhận về trình độ lý luận chính trị (LLCT). Chẳng hạn sinh viên (SV) tốt nghiệp ĐH ngành báo chí tại Học viện Báo chí tuyên truyền thuộc Học viện Chính […]