Archive for the 'Occean' Category

Đột phá khoa học công nghệ biển

Monre.gov.vn (20/07/2011) Là quốc gia biển nhưng kinh tế biển lại chiếm một tỷ trọng khiêm tốn trong GDP, nghịch lý trong việc khai thác thế mạnh biển của Việt Nam lâu nay có nguyên nhân nằm ở khoa học công nghệ biển chưa tương xứng. Đến thời điểm này, trở thành “cường quốc biển” không […]