Archive for the 'Women and Scientific Research' Category

Phụ nữ Châu Á và giáo dục: quan điểm Á – Âu và những nhìn nhận khác

Trong hai ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2011, Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Harvard-Yenching tổ chức hội thảo với chủ đề trên. Tham dự Hội thảo, về phía quốc tế có các đại biểu đến từ: Viện Hàn lâm khoa học […]