Archive for the 'US-China' Category

Mỹ sẽ “chết dưới tay Trung Quốc”?

(Petrotimes) – Giữa lúc những hành động được xem là bất thường của Trung Quốc (TQ) ở biển Đông gần đây làm cho nhiều người cảm thấy hoài nghi về tuyên bố “hòa bình quật khởi” của Bắc Kinh. Ngày 7-6 vừa qua, hai học giả ở Mỹ đã tổ chức cuộc hội thảo mang […]