Archive for the 'Publications' Category

Có bao nhiêu nhà khoa học VN có công bố quốc tế?

  Blog GS Nguyễn Văn Tuấn – Liên quan đến tình hình hoạt động khoa học, một trong những bài báo gây ảnh hưởng gần đây có lẽ là bài “Hơn 9.000 giáo sư sao không có bằng sáng chế?” của Ts Lê Văn Út và Thái Lâm Toàn. Bài báo bàn về số lượng […]