Archive for the 'Documents' Category

Dự án OVSED: Báo cáo giai đoạn 2010-2011

Tải về: OVSED.REP.2010.2011.pdf (707K)      

Đề án “Đưa VN sớm trở thành nước mạnh về CNNT…”

Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” đến năm 2020 Tải về: 1755/QĐ-TTg.pdf  

Tài liệu về Biển Đông đang được lưu trữ ở đâu?

Tư liệu nghiên cứu của “Quỹ nghiên cứu Biển Đông” Tủ sách của Nhóm “Dữ liệu Hoàng Sa” Trung tâm dữ liệu của “Chương trình nghiên cứu Biển Đông”

Thiên tài và sự giáo dục từ sớm

Một quyển sách hay về giáo dục trẻ em được dịch từ quyển tiếng Nhật “Thiên tài và sự giáo dục từ sớm” của tác giả Kimura. Tải về

Tìm hiểu các khái niệm trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Việc hiểu đúng khái niệm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong khoa học cũng như đời sống. Từ đó cho thấy tầm quan trọng của việc làm rõ nội hàm của các khái niệm quan trọng trong nghiên cứu khoa học (NCKH) và phát triển công nghệ (PTCN), đồng thời làm rõ vị […]