Archive for the 'Ebooks' Category

Collection of download papers request threads

OVSED VNTelecom VietPhD VietScholar VN.KAIST Vsak SinhvienUlsan Vikool Updatesofts …to be updated

Ebooks: Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong NCKH

URL: http://www.khoahocviet.info/meresci/   Giới thiệu Giáo trình điện tử “Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học” Tên gọi Mục đích Đối tượng Yêu cầu đối với người học Hình thức tổ chức Cách thức sử dụng Tên gọi Giáo trình điện tử “Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học”. […]