Archive for the 'Salary' Category

Một giáo sư được trả lương bao nhiêu?

VNN – Giá trị một giáo sư là như thế nào? Việc trả lời câu hỏi này sẽ giúp chúng ta biết được các giáo sư được trả lương như thế nào và mức lương giáo sư giữa các quốc gia có sự chênh lệch ra sao. Philip Altbach và các đồng nghiệp tại Trung tâm […]