Archive for the 'Space' Category

Người Việt Nam viết tên lên vũ trụ

FSpace team members http://fspace.edu.vn/?page_id=107 Trưởng nhóm Vũ Trọng Thư http://www.facebook.com/thuvt   VnExpress – Những người yêu thích khoa học không gian có thể để lại danh tính của mình cũng như gửi thông điệp, lời nhắn lên vũ trụ thông qua vệ tinh do Viện nghiên cứu công nghệ FPT chế tạo. Vệ tinh trên mang […]