Archive for the 'Summer School' Category

Trường hè khoa học 2013

  —–Original Message—– From: Giap Van Duong To: activity@iop.vast.ac.vn Date: Tue, 23 Jul 2013 23:12:51 +0700 Subject: Trường hè khoa học 2013 Kính gửi các anh chị trong diễn đàn, Ngày 5-6/8/2013, chúng tôi (nhóm các nhà khoa học trẻ đang làm việc ở nhiều nơi khác nhau) sẽ tổ chức một trường hè/workshop nhỏ với […]

Int’l Sum. School – Risk Management

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL RISK MANAGEMENT IN FINANCE AND INSURANCE Hanoi, 29th Jul to 2nd Aug 2013 FIRST ANNOUNCEMENT Vietnamese – French Cooperation Program (ARCUS) and National Economics University (NEU) are very pleased to annouce the first Summer School on Risk Management in Finance and Insurance (SSRMFI2013), to be held at the National Economics University from […]