Archive for the 'Workshops' Category

Giải quyết tốt mối QH giữa độc lập, tự chủ và hội nhập QT

Tọa đàm khoa học: Giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế   Gửi góp ý (C) Đảng Cộng Sản

Thông báo: Workshop về cách viết và công bố bài báo KH

Nguyenvantuan.net – Xin thông báo một workshop về cách viết và công bố bài báo khoa học trên các tập san học thuật quốc tế. Workshop sẽ được tổ chức tại Đại học Quốc gia TPHCM vào giữa tháng Tám.   Trong thời gian gần đây, qua tiếp xúc với nhiều bạn trong nước, tôi […]