Posts Tagged 'Administration'

Tiến sĩ chính trị lại không được công nhận trình độ lý luận chính trị

Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, hiện nay những người học ở hệ thống trường chính trị, khi tốt nghiệp đều được công nhận về trình độ lý luận chính trị (LLCT). Chẳng hạn sinh viên (SV) tốt nghiệp ĐH ngành báo chí tại Học viện Báo chí tuyên truyền thuộc Học viện Chính […]

Đại sứ quán Thụy Điển thực hiện đặt hẹn nộp đơn xin thị thực và giấy phép cư trú

(VEN) – Đại sứ quán Thụy Điển sẽ thực hiện hệ thống đặt hẹn trước khi đến nộp đơn xin thị thực và giấy phép cư trú bắt đầu từ ngày 20/6/2011. Mọi cá nhân trước khi đến nộp hồ sơ xin thị thực và giấy phép cư trú (để sống, làm việc hay học […]