Posts Tagged 'Books'

Thiên tài và sự giáo dục từ sớm

Một quyển sách hay về giáo dục trẻ em được dịch từ quyển tiếng Nhật “Thiên tài và sự giáo dục từ sớm” của tác giả Kimura. Tải về

Tài liệu tham khảo về giáo dục đại học

Tổng hợp một số tài liệu tham khảo về giáo dục đại học do ĐH Hoa Sen thực hiện nhân kỷ niệm 200 Đại học Humbolt, mô hình chung của các trường ĐH Châu Âu: Tài liệu tham khảo về đại học Việt Nam ( 20 Danh mục ) Tài liệu tham khảo về đại học […]