Posts Tagged 'Conferences'

The 6th Int’l Conference on Community-Based Adaptation

CCWG – preparation for CBA WS 6th in Vietnam   As you might know, the Sixth Community-based Adaptation Conference (CBA) which has been decided to be organized in Vietnam next year (around April 2012). Members of CCWG in Vietnam has been actively participating in the CBA 5 Conference in Dhaka, Bangladesh in 2011.   The […]

The first Annual HDR Student-led Conference

The Annual HDR (Higher Degree Research) Student-led Conference is an annual showcase of postgraduate research and a celebration of the significant contribution postgraduate researchers make to the research profile of the University. The conference will aim to: Provide a supportive academic environment for HDR students to present their research work and get constructive feedback on […]

Hội thảo “Công nghệ đốt chất thải tái tạo năng lượng”

Hơn 200 nhà khoa học, nhà quản lý đã cùng thảo luận các giải pháp biến rác thải thành năng lượng tại Hội thảo “Công nghệ đốt chất thải tái tạo năng lượng – khả năng triển khai tại Việt Nam” diễn ra ngày 30/06/2011. Hội thảo do Hội bảo vệ Thiên nhiên & Môi […]

Hội thảo Quốc tế GEOTEC HANOI 2011

Hội thảo cũng tạo ra một diễn đàn trao đổi kiến thức chuyên môn giữa các nhà khoa học và xây dựng Việt Nam với các bạn đồng nghiệp giàu kinh nghiệm trên thế giới. Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng & công trình ngầm FECON, […]