Posts Tagged 'Fellowships'

Học bổng Chevening năm 2012/2013 cho ngành năng lượng tái tạo

DEVI – Nhằm giúp các bạn có định hướng và sự chuẩn bị tốt cho việc nộp đơn xin học bổng Chevening, một trong những học bổng danh giá của chính phủ Anh cho sinh viên Việt Nam nói riêng và sinh viên quốc tế nói chung, DEVI giới thiệu các yêu cầu và thông […]

Học bổng Tiến sĩ tại Trường Sau đại học IME

Trường Sau đại học IME (Information Management and Market Engineering), Viện Công nghệ Karlsruhe (KIT) cấp học bổng Tiến sĩ cho những ứng viên quan tâm đến lĩnh vực các dịch vụ và thị trường số (electronic markets and services) Mọi thông tin chi tiết, mẫu hồ sơ xem tại: http://www.ime.uni-karlsruhe.de/. Hồ sơ điện tử gởi về […]

Cơ hội học bổng Tiến sỹ tại ĐH Manitoba (Canada)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường ĐHBKHN và trường ĐH Manitoba (Canada), Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo cơ hội học tập và nghiên cứu Sau Đại học tại trường ĐH Manitoba (Canada). Trường ĐH Manitoba là một trong các trường Đại học lớn nhất vùng phía Tây Canada với hơn 20 khoa […]

Tuyển ứng viên cho 40 học bổng tiến sỹ tại Pháp

Vietnam+ (31/05/2011) – Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển 40 suất học bổng đào tạo tiến sỹ tại Pháp để làm giảng viên, nghiên cứu viên của trường bằng ngân sách nhà nước năm 2011.   Các ngành đào tạo tập trung vào 6 lĩnh vực, gồm công […]