Posts Tagged 'Resources'

Collection of download papers request threads

OVSED VNTelecom VietPhD VietScholar VN.KAIST Vsak SinhvienUlsan Vikool Updatesofts …to be updated

Ebooks: Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong NCKH

URL: http://www.khoahocviet.info/meresci/   Giới thiệu Giáo trình điện tử “Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học” Tên gọi Mục đích Đối tượng Yêu cầu đối với người học Hình thức tổ chức Cách thức sử dụng Tên gọi Giáo trình điện tử “Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học”. […]

Collection of useful links

Okapi Tamu Tomskboss Tubizou …to be completed (A-Z ordered)

Tài liệu tham khảo về giáo dục đại học

Tổng hợp một số tài liệu tham khảo về giáo dục đại học do ĐH Hoa Sen thực hiện nhân kỷ niệm 200 Đại học Humbolt, mô hình chung của các trường ĐH Châu Âu: Tài liệu tham khảo về đại học Việt Nam ( 20 Danh mục ) Tài liệu tham khảo về đại học […]