Posts Tagged 'Scholarships'

Học bổng CP Thụy Sĩ cho ngành năng lượng 2012/2013

Đơn xin học bổng cho khóa học 2012/2013 sẽ được đăng tải vào tháng 9/2011 Loại học bổng: Tại các trường Đại học, dành cho tất cả các sinh viên VN đủ tiêu chuẩn, có dự định học một trong 10 trường đại học hoặc 2 cơ sở đào tạo sau tại Thụy Sĩ: danh sách 10 […]

Học bổng DAAD 2012-2013

Mục tiêu: Học bổng Nghiên cứu dành cho các Cán bộ Khoa học trẻ nước ngoài, có đề tài Nghiên cứu hoặc đề tài Nghiên cứu chuyên sâu, muốn thực hiện tại một Trường Đại học hoặc một Viện Nghiên cứu của Đức. Với Học bổng này có thể thực hiện được các mục tiêu sau […]

2 suất học bổng toàn phần cao học tại ĐH Alberta

Dân Trí (04/04/2011) – Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam, Talisman Vietnam tiếp tục tài trợ hai xuất học bổng toàn phần năm học 2012 cho sinh viên Việt Nam theo học cao học tại Trường đại học tổng hợp Alberta, Canada. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 30/4/2012. […]

Fashion Design & Technology Scholarship in London

Scholarship for Professional Diploma in the field of Fashion Design & Technology Offered by The London College for Fashion Studies in Vietnam Study Subject(s): Fashion Design & Technology College Scholarship Level: Professional Diploma Scholarship Provider: The London College for Fashion Studies Scholarship Positions can be taken at: Vietnam Eligibility: The scholarships aim to reward as well as recognition […]

Học bổng IRENA-MASDAR khóa 2012-2013

Học bổng năng lượng tái tạo IRENA-MASDAR khóa 2012-2013   Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (tiếng Anh : International Renewable Energy Agency, viết tắt là IRENA) được thành lập năm 2009 để khuyến khích gia tăng việc sử dụng và phổ biến năng lượng tái tạo dưới mọi hình thức, hiện đang có […]

Next