Hội nghị Hợp tác Phi tập trung Việt- Pháp lần 9

By admin on May 29, 2013

  • SumoMe

Website: http://www.acdfv-brest.fr/

*****

Dựa trên cơ sở mô hình văn hóa Pháp, tập trung vào sự phát triển bền vững và quản lý địa phương, sự kiện này được tổ chức đồng thời với dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng Hòa Pháp và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hội nghị này sẽ là cớ hội để phát huy thành tựu thể hiện qua sự phát triển năng động của mối quan hệ hợp tác phi tập trung Việt- Pháp, và vai trò quan trọng của chính quyền địa phương trong ngoại giao kinh tế thông qua chuyển giao kỹ năng trong các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Pháp, đồng thời tạo đà mới cho hoạt động giao lưu trao đổi giữa các địa phương hai nước.

Hội nghị cũng là dịp các chính quyền địa phương Pháp tham gia hợp tác phi tập trung thể hiện mong muốn góp phần vào ngoại giao Pháp thông qua việc đưa hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế và củng cố các hoạt động toàn cầu của mình bằng phương « ngoại giao nhân rộng ».

Ba ngày của Hội nghị hướng tới mục tiêu lớn là tăng cường quan hệ Việt- Pháp, theo tinh thần đối tác và trên cơ sở kết quả của Hội nghị trước, diễn ra tại thành phố Hải Phòng năm 2010. Hội nghị với đề tài chung : « Hướng tới loại hình phát triển mới : trách nhiệm và cơ hội nào cho các địa phương Pháp, Việt Nam và các tác nhân của hai bên ? » sẽ đặt trọng tâm phân tích các thách thức và triển vọng, mối quan hệ giữa các địa phương hai nước.

Tư tưởng này sẽ được phản ánh thông qua ba chủ đề chính, chia ra thành sáu hội thảo :

Chủ đề 1 : giáo dục, đào tạo, đào tạo đại học, y tế và văn hóa trong không gian Pháp ngữ

  • Hội thảo 1 – giáo dục, đào tạo, đào tạo đại học và y tế
  • Hội thảo 2 – Văn hóa

Chủ đề 2 : Quy hoạch và phát triển đô thị và nông thôn

  • Hội thảo 3 – Phát triển bền vững vùng đô thị : các địa phương phải đối mặt với những thách thức môi trường nào ?
  • Hội thảo 4 – Quy hoạch và phát triển vùng nông thôn : Một nông thôn như thế nào cho ngày mai ?

Chủ đề 3 : Chính quyền địa phương trước những thách thức kinh tế

  • Hội thảo 5 – Các công cụ hợp tác phục vụ cho ngoại giao kinh tế
  • Hội thảo 6 – Phát triển kinh tế phục vụ người dân và địa phương

 

Leave a Reply